Преводи на Добре дошли!

Преводите на част от съдържание се управляват чрез преводни множества. Всяко такова множество притежава публикация-източник и произволен брой преводи за всеки от активираните езици. Всички преводи се проследяват, за да се определи да ли да бъдат актуализирани или не, в зависимост от това, дали публикацията-източник е променена значително.

ЕзикЗаглавиеСтатусОперации
Bulgarian (source)Добре дошли!Публикувано
EnglishWelcomeПубликувано